Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace – 12. října 2022

LOĎ ERIKA (IMAGO MUNDI):

True Brothers Production s.r.o. tvoří plavby na objednávku po předešlé emailové komunikaci nebo telefonní dohodě. Na jejím základě projedná TBP, s.r.o. po předešlé objednávce – rezervaci obsah obchodní smlouvy a po oboustranném podepsání je realizace plně zajištěna z čehož vyplývají pro obě strany závazné povinnosti, zejména:

  • Před konáním akce musí být uzavřena obchodní smlouva.
  • Před konáním akce musí být uzavřena obchodní smlouva.
  • Úhrada za akci se provádí hotovostní 50 % zálohovou platbou 20 dnů před uskutečněním plavby. Může být smluvena i zálohová platba fakturou rovněž splatná 20 dnů před akcí.
  • Podmínky stornování obsahují všechny varianty odstoupení od obchodní smlouvy, ať už ze strany zákazníka nebo společnost True Brothers Production s.r.o. a to pro všechny případy jednotlivě.
  • Ceny jsou smluvní, ceník obsahuje orientační tarif na promenádní plavby bez objednávky jídla.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. poskytuje slevy jak množstevní tak i individuální. Slevy našim stálým zákazníkům, při plavbách s delším časovým trváním a na obchodní akce kde se sponzorsky zviditelňuje naše společnost.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy ( změny ) jednotlivých plaveb z objektivních důvodů ( z bezpečnostních důvodů, z důvodů technické poruchy plavidla, počasí, uzavření vodní cesty a.t.d. )