Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace – 12. října 2022

LOĎ ERIKA (IMAGO MUNDI):

True Brothers Production s.r.o. tvoří plavby na objednávku po předešlé emailové komunikaci, skrz kontaktní formulář na webové stránce www.imagomundi.cz, telefonní dohodě nebo multiplatformní aplikaci WhatsApp Messenger. Na jejím základě projedná společnost True Brother Production, s.r.o. po předešlé objednávce – rezervaci obsah obchodní smlouvy a po oboustranném podepsání je realizace plně zajištěna z čehož vyplývají pro obě strany závazné povinnosti, zejména:

  • Před konáním akce musí být uzavřena obchodní smlouva.
  • Úhrada za akci se provádí hotovostní 50 % zálohovou platbou 20 dnů před uskutečněním plavby. Může být smluvena i zálohová platba fakturou rovněž splatná 20 dnů před akcí.
  • Podmínky stornování obsahují všechny varianty odstoupení od obchodní smlouvy, ať už ze strany zákazníka nebo společnost True Brothers Production s.r.o. a to pro všechny případy jednotlivě.
  • Ceny jsou smluvní, ceník obsahuje orientační tarif na promenádní plavby bez objednávky jídla.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. poskytuje slevy jak množstevní tak i individuální. Slevy našim stálým zákazníkům, při plavbách s delším časovým trváním a na obchodní akce kde se sponzorsky zviditelňuje naše společnost.
  • Společnost True Brothers Production s.r.o. si vyhrazuje právo úpravy ( změny ) jednotlivých plaveb z objektivních důvodů ( z bezpečnostních důvodů, z důvodů technické poruchy plavidla, počasí, uzavření vodní cesty a.t.d. )